Poboljšanje i priprema komercijalizacije proizvoda XRP

Tvrtka Boban plus partneri d.o.o je dana 11. srpnja 2023. godine sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost: „Poboljšanje i priprema komercijalizacije proizvoda XRP – XR Perspective – NPOO.C1.1.2.R2 – I3.02.0097“. Naziv poziva: Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća.

Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava potpisan je s Ministarstvom gospodarstva i održivost razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo.

Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci odnosno od 01.10.2022. do 01.04.2024. godine.

Ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje i priprema komercijalizacije proizvoda XRP – XR Perspective“ je 179.602,76 € , ukupni prihvatljivi izdaci iznose 93.933,08 € od kojih se bespovratna sredstva dodjeljuju u iznosu od 79.833,72 €.

Sve informacije vezane uz projekt i sam projekt dostupan je na: www.xrperspective.com