Hotel P2B Split

Pozicioniran na uglu raskrižja u blizini mora ovaj mali gradski hotel je postavljen da iskorištava mogući maksimum lokacije. Kao u svim našim hotelijerskim projektima i ovaj se ističe po opuštenom karakteru u cilju da se gostu omogući pozitivna, što prirodnija okolina bez suvišnih distrakcija. Zgrada ima zanimljivo rješenje ulaska u garažu preko garažnog lifta zbog čega se projekt ističe po visokoj efikasnosti prostora. Ova građevina u sebi krije kapacitet 21 smještajne jedinice, restorana, wellnes-a sa tretman sobama i SPA zonom sa zatvorenim plivačim bazenom.

  • Arhitekti: Toni Boban, Ana Marija Starčević
    Godina: 2020.

Hotel P2B Split

Pozicioniran na uglu raskrižja u blizini mora ovaj mali gradski hotel je postavljen da iskorištava mogući maksimum lokacije. Kao u svim našim hotelijerskim projektima i ovaj se ističe po opuštenom karakteru u cilju da se gostu omogući pozitivna, što prirodnija okolina bez suvišnih distrakcija. Zgrada ima zanimljivo rješenje ulaska u garažu preko garažnog lifta zbog čega se projekt ističe po visokoj efikasnosti prostora. Ova građevina u sebi krije kapacitet 21 smještajne jedinice, restorana, wellnes-a sa tretman sobama i SPA zonom sa zatvorenim plivačim bazenom.

Arhitekti: Toni Boban, Ana Marija Starčević
Godina: 2020.