Javni Bazen Dubrava

Urbana zona pokazuje neiskorišten potencijal. Racionalan i holistički pristup arhitekturi koji je podređen javnom dobru generira nove javne prostore umjesto da samo postavlja novu zgradu na parcelu. Zgrada je sportski hibrid koji sadrži plesnu halu, teretanu i javne bazene.

  • Projekt je izrađen u sklopu javnog natječaja za Javne Bazene Dubrava.
    Arhitekti: Toni Boban, Nenad Marinović
    Godina: 2019.

Javni Bazen Dubrava

<span id="cch_f326c5a08e7e80a" class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">Urbana zona pokazuje neiskorišten potencijal. Racionalan i holistički pristup arhitekturi koji je podređen javnom dobru generira nove javne prostore umjesto da samo postavlja novu zgradu na parcelu. Zgrada je sportski hibrid koji sadrži plesnu halu, teretanu i javne bazene.</span></span>

Projekt je izrađen u sklopu javnog natječaja za Javne Bazene Dubrava.
Arhitekti: Toni Boban, Nenad Marinović
Godina: 2019.