Kuća B Klis

Standardan program četverosobne kuće za odmor na zahtjevnoj lokaciji. Surova lokacija na Klisu osim što se ističe po stalnom vjetru ima izrazito zahtjevnu topografiju klifa. Oblik kuće premošćivanjem rješava jednadžbu zadane lokacije, tlocrtnom pozicijom se okreće leđima buri, a pogledom gradskoj panorami. Kuću karakterizira neprekinuti niz svih dnevnih prostora u jednom potezu koji imaju stalnu međusobnu vizualnu komunikaciju. Cijelu priču prati preljevni bazen koji zrcali dio pogleda prema Splitu. Igrom pročelja su se prema jugu stvorile niše koje pasivno štite prozore od direktnog kontakta sa suncem ljeti, a puštaju sunce zimi te ublažavaju udare vjetra. U unutrašnjosti te niše postaju dio skrivenog servisno-spremišnog dijela kuće. Kuća pripada lokaciji koja je čini jedinstvenom.

  • Arhitekt: Toni Boban
    Godina: 2021.

Kuća B Klis

Standardan program četverosobne kuće za odmor na zahtjevnoj lokaciji. Surova lokacija na Klisu osim što se ističe po stalnom vjetru ima izrazito zahtjevnu topografiju klifa. Oblik kuće premošćivanjem rješava jednadžbu zadane lokacije, tlocrtnom pozicijom se okreće leđima buri, a pogledom gradskoj panorami. Kuću karakterizira neprekinuti niz svih dnevnih prostora u jednom potezu koji imaju stalnu međusobnu vizualnu komunikaciju. Cijelu priču prati preljevni bazen koji zrcali dio pogleda prema Splitu. Igrom pročelja su se prema jugu stvorile niše koje pasivno štite prozore od direktnog kontakta sa suncem ljeti, a puštaju sunce zimi te ublažavaju udare vjetra. U unutrašnjosti te niše postaju dio skrivenog servisno-spremišnog dijela kuće. Kuća pripada lokaciji koja je čini jedinstvenom.

Arhitekt: Toni Boban
Godina: 2021.