Olimpijska Kuća

Kuća je nastala za potrebu poznate sportske obitelji. Investitor je imao ideju spajanja nukleusa sporta, nukleusa obitelji i zanimljive energije zatečene lokacije. Parcela se nalazi na rubu zone naselja u zanimljivom terasastom klancu sa koritom potoka u dnu. Vertikalno se pomičući parcelom se otvaraju drukčiji pogledi. Program je zahtijevao izgradnju dalmatinske kuće i sportske dvorane, a zbog posebnosti lokacije nastao je hibrid ta dva sadržaja. Kuća komunicira sa terenom na tri različita nivoa te sadrži polivalentnu sportsku dvoranu sa popratnim terapijskim sadržajem i radionicom. Dvorana sadrži dvije trake za sprint (u zatvorenom) duljine nešto veće od 30 m iznad kojih se nalazi plivajući preljevni bazen od 25 m. Objekt zadovoljava sve osnovne kriterije održivosti, a posebna pažnja se posvetila pasivnim sistemima i prostorima koji omogućavaju što veću povezanost kuće sa dvorom koji se može koristiti za život tokom većeg dijela godine. Krojačka preciznost projekta koji je do ove mjere vezan na klijenta i lokaciju daje ovoj kući izrazitu jedinstvenost.

  • Arhitekti: Toni Boban, Ana Marija Starčević
    Godina: 2021.

Olimpijska Kuća

Kuća je nastala za potrebu poznate sportske obitelji. Investitor je imao ideju spajanja nukleusa sporta, nukleusa obitelji i zanimljive energije zatečene lokacije. Parcela se nalazi na rubu zone naselja u zanimljivom terasastom klancu sa koritom potoka u dnu. Vertikalno se pomičući parcelom se otvaraju drukčiji pogledi. Program je zahtijevao izgradnju dalmatinske kuće i sportske dvorane, a zbog posebnosti lokacije nastao je hibrid ta dva sadržaja. Kuća komunicira sa terenom na tri različita nivoa te sadrži polivalentnu sportsku dvoranu sa popratnim terapijskim sadržajem i radionicom. Dvorana sadrži dvije trake za sprint (u zatvorenom) duljine nešto veće od 30 m iznad kojih se nalazi plivajući preljevni bazen od 25 m. Objekt zadovoljava sve osnovne kriterije održivosti, a posebna pažnja se posvetila pasivnim sistemima i prostorima koji omogućavaju što veću povezanost kuće sa dvorom koji se može koristiti za život tokom većeg dijela godine. Krojačka preciznost projekta koji je do ove mjere vezan na klijenta i lokaciju daje ovoj kući izrazitu jedinstvenost.

Arhitekti: Toni Boban, Ana Marija Starčević
Godina: 2021.