Zgrada OD Split

Ovaj projekt rezultat je kolaboracije sa Marinović Grupa d.o.o. . Preokupacija projekta je bila postizanje što veće kvalitete življenja unutar svake jedinice. Rezultat toga je zgrada koja ima stanove sa proširenim vanjskim sadržajem poput balkona sa kaminom na drva. Projekt je postavljen fleksibilno na način da može zadovoljiti razne tipove stanova čija se tipologija mijenja po etažama od najkompaktnijih rješenja u prizemlju do dvoetažnog penthouse-a na vrhu.

  • Arhitekti: Toni Boban, Nenad Marinović
    Godina: 2020.

Zgrada OD Split

Ovaj projekt rezultat je kolaboracije sa Marinović Grupa d.o.o. . Preokupacija projekta je bila postizanje što veće kvalitete življenja unutar svake jedinice. Rezultat toga je zgrada koja ima stanove sa proširenim vanjskim sadržajem poput balkona sa kaminom na drva. Projekt je postavljen fleksibilno na način da može zadovoljiti razne tipove stanova čija se tipologija mijenja po etažama od najkompaktnijih rješenja u prizemlju do dvoetažnog penthouse-a na vrhu.

Arhitekti: Toni Boban, Nenad Marinović
Godina: 2020.